Brezhoneg Bro-Vear

An amzerAn amzer fallAl luc'hed

Al luc'hed

luc'hed

['lyhət]

éclairs

Ifig Bihan, 1915, Bear (dastumet gant Tangi)

dareded

['dɑrdət]

éclairs

Ifig Bihan, 1915, Bear (dastumet gant Tangi)

petra eo « ul luc'hedenn » ?

[pʁɑ e̞ ə ly'he:dən]

c'est quoi « un éclair » ?

Ifig Bihan, 1915, Bear (dastumet gant Tangi)

un daredenn

['dɑrdən]

un éclair

Ifig Bihan, 1915, Bear (dastumet gant Tangi)

luc'hed ha darded, ha sklêrijenn da gac'hat

[’lyhət a ’dɑrdət a skle’ri:ʒən də ’gɑhət]

des éclairs et encore des éclairs, et de la lumière pour chier

Ifig Bihan, 1915, Bear (dastumet gant Tangi)

ul luc'hedenn

[ly'he:dən]

un éclair

Ivet Aofred, 1931, Bear (dastumet gant Tangi)

ur barr luc'hed

[bɑr 'lyhət]

une série d'éclairs

Dominik Baodour, 1965, Bear (dastumet gant Tangi)

un daredenn

['ndɑrdən]

un éclair

Roje Dollo, 1932, Bear (dastumet gant Tangi)

dareded ya

['dɑrdəd ja]

des éclairs oui

Roje Dollo, 1932, Bear (dastumet gant Tangi)

luc'hedenn

luédeun

[lyedən]

éclair

Ifig Bihan, 1915, Bear (dastumet gant Julien)

luc'hedenn

luédeun

[lyedən]

éclair

Ivona Toudig, 1934, Bear (dastumet gant Julien)

daredenn

daradeun

[daʁadən]

éclair

Plac'h, , Bear (dastumet gant Julien)

luc'hed

lueut

[lyət]

éclairs

Ivona Toudig, 1934, Bear (dastumet gant Julien)

dared

darteut

[daʁtət]

éclairs

Ifig Bihan, 1915, Bear (dastumet gant Julien)

dared

dareut

[daʁət]

éclairs

Plac'h, , Bear (dastumet gant Julien)